Timeline photos

Vårt arbete har bara börjat
Ett landsomfattande nät kräver en betydande mängd el för att upprätthålla en bred täckning. Grön el från 100% förnybara källor är dyrare än brun el, och klimatkompensation är en kostnad. Därför är vi stolta över att prioritera miljön och att vara helt klimatneutrala i vår verksamhet. Nu pågår arbetet för att bli klimatneutrala i hela vår värdekedja. Läs mer om vår resa för att bli ledande inom hållbarhet: www.tele2.se/hallbarhet

Läs hela nyheten här