Timeline Photos

🤔 När bytte du lösenord senast?

Det vanligaste problemet med lösenord är att man använder samma kombination av lösenord och e-postadress på flera siter. Blir en site av med sina register så kan det leda till att bedragarna kommer in på fler ställen.

Handel med användar- och lösenordskombinationer är en stor svart marknad. Genom att vara noga med dina lösenord kan vi dra undan mattan för bedragarna.

✅ Byt lösenord ofta och använd inte samma lösenord på flera siter
✅ Använd en tillförlitlig lösenordshanterare
✅ Ge inte bort dina lösenord till andra
✅ Använd tvåfaktorinloggning – så du behöver ta emot SMS parallellt, för att säkerställa säkra konton.

Ofta finns det vissa lösenord och konton som är viktigare än andra. Håll extra noga koll på dem.

Just nu pågår kampanjen ”Tänk säkert”, som arrangeras av MSB. Vill du läsa fler tips om säkerhet kan du göra det här: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/informationssakerhetsmanaden/tank-sakert/sakra-dina-losenord/

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar