Därför är 5G bättre än tidigare generationer

Därför är 5G bättre – Det har skrivits mycket om 5G i ett par år nu, men det är samtidigt inte alla som förstår vad skillnaden mellan 3G, 4G och 5G är. Nu när Sverige ska börjar fokusera på 5G så är det ännu viktigare att förstå varför vi ska börja använda det.

Nedan kan du läsa lite mer om det och lära dig vad den stora skillnaden mellan 4G och 5G är. Vi går också igenom lite om när du kan räkna med att få tillgång till 5G och vad det i grunden faktiskt är. När du har läst färdigt bör du veta allt det viktigaste om ämnet.

Vad är egentligen 5G?

I grunden så är 5G den nya generationens mobila nätverk. För en privatperson så innebär det här alltså ett nytt typ av mobilnät, vilket kommer att erbjuda en mängd olika fördelar. Det som vi idag har i Sverige är 4G som är relativt väletablerat. Det finns också 3G men det är väldigt ovanligt idag och är väldigt ineffektivt jämfört med de två nyare generationerna.

Till skillnad från tidigare generationer så är det inte obligatoriskt att hela världen går över till 5G, det är mer som ett komplement till 4G än något annat. För den som har högre krav kommer det däremot att bli aktuellt med att gå över till 5G. Det här kommer också att erbjuda en del fördelar för den som bor på landsbygden.

Mycket mer effektivt än 4G

5G är mycket snabbare och effektivare än 4G. Det handlar däremot inte bara om en högre hastighet utan också en bättre svarstid, mindre avbrott och dylikt. Med en bättre flexibilitet så kommer 5G att skapa nya möjligheter för hela marknaden, exempelvis nya tjänster och en högre säkerhet.

Men med introduktionen av 5G så betyder det alltså inte att din mobil måste gå på det nätet. Du kommer i framtiden fortfarande kunna använda 4G, exempelvis på din mobil eller din surfplatta. Så för många kommer 5G inte att innebära någon märkvärdig skillnad. För den som har höga krav på sin anslutning kommer det däremot att bli aktuellt att gå över till 5G. Vissa delar av Sverige har redan börjat gå över till det, men även där erbjuds fortfarande 4G för många kunder.

Det finns också andra fördelar med 5G. Tack vare hur effektivt det är så kommer det att vara bra för miljön och leda till en minskad energiförbrukning. Det här är såklart en stor fördel för ett land som Sverige där man hela tiden försöker att dra ned på klimatpåverkan.

Då är introduktionen av 5G en nödvändig del av detta, vi blir trots allt mer digitala hela tiden och vi kan inte gå tillbaka i utvecklingen, så då måste vi hitta mer effektiva lösningar och teknik så att vi kan fortsätta utvecklas teknologiskt.

Fler och fler får tillgång till 5G

Under kommande åren så händer det en hel del på marknaden gällande 5G och om du inte redan har tillgång till det, kommer du antagligen att få det inom ett år eller två. Fram till 2025 har exempelvis Telia planer på att bygga om hela sitt nät.

Det här innebär dels en kapacitetsökning på 50 till 200% av sitt 4G, men också en enorm utbyggning av 5G. Det här innebär att människor på landsbygden, där fibernät inte alltid finns, kommer att få en markant bättre uppkoppling med högre hastighet och färre avbrott. Det här innebär också att den gamla variantens Internetanslutning blir allt ovanligare nu när det blir aktuellt med mobilt bredband istället.

Om du inte redan har tillgång till 5G så kan du alltid kolla med din operatör om det finns några datum för ditt område ännu.

Referenser och länkar:

https://www.pts.se/sv/5g/