Så bidrar 5G till ett mer hållbart samhälle | Tele2 Företag

5G skapar möjligheter!
Hur kan vi hushålla bättre med planetens naturresurser och ta hand om den för kommande generationer? Många forskare och industriföreträdare menar att flera av lösningarna på problemen kommer att utvecklas tack vare de obegränsade möjligheterna som kommer med 5G och Internet of Things. Här berättar Tele2s hållbarhetschef Erik Wottrich om klimatsmarta samarbeten inom den gröna innovationsvågen.
https://www.tele2.se/foretag/hallbarhet/5g-hallbarhet


Med 5G finns stora möjligheter att ställa om samhället i en hållbar riktning. Läs artikeln från Tele2 Företag för att få veta mer om 5G och hållbarhet.

Läs hela nyheten här